Revit Architecture Basic

Πρόκειται για σεμινάριο εισαγωγής στο πρόγραμμα Revit Architecture. Είναι σχεδιασμένο κατάλληλα για όσους έχουν βασικές γνώσεις προγραμμάτων CAD ή για χρήστες που θέλουν μόλις να ξεκινήσουν την σχεδίαση σε υπολογιστή.

Γιατί Revit;

Το λογισμικό Revit εφαρμόζει την τεχνολογία BIM.

Οι χρήστες του δεν σχεδιάζουν πλέον γραμμές όπως στο CAD αλλά ολόκληρα αντικείμενα (τοίχους, πόρτες, παράθυρα κτλ) με όλα τα χαρακτηριστικά τους (ύψος, υλικό, κόστος, φάση κατασκευής κ.α.). Αυτό δημιουργεί μία άριστα οργανωμένη αντικειμενοστραφή βάση δεδομένων. Μπορεί εύκολα εκτός από τα σχέδια 2D και το φωτορεαλιστικό 3D να γεννήσει τόσο 4D (χρόνος) όσο και 5D (κόστος) μοντέλο.

Το κεντρικό ΒΙΜ μοντέλο του Revit είναι ένα. Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε αλλαγές χάριν στο λογισμικό ενημερώνονται αυτόματα σε όλα σας τα σχέδια (κατόψεις, τομές, 3D, φωτορεαλισμός, προμετρήσεις, κοστολόγηση κ.α.).

Δεν σπαταλάτε χρόνος στην επανασχεδίαση σε διαφορετικά λογισμικά για κάθε ειδικότητα τεχνικού (αρχιτέκτονα, δομοστατικού, μηχανολόγου, ενεργειακός επιθεωρητής κτλ) και είναι εύκολος ο εντοπισμός των ασυμβατοτήτων.

Τέλος, το πρόγραμμα Revit ενσωματώνει εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού που θα κάνουν πιο εύκολη την σχεδίαση.

Σκοπός σεμιναρίου
Βασικός σκοπός αυτού του πρακτικού σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των τεχνικών στο πρόγραμμα Autodesk Revit, ώστε να γίνουν άρτιοι χρήστες του συγκεκριμένου λογισμικού και να δραστηριοποιηθούν σε έναν νέο ανερχόμενο κλάδο της αγοράς εργασίας με ζήτηση και στο εξωτερικό.

Εκπαιδευτικοί στόχοι
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί:

Να ορίζουν τι είναι η διαδικασία ολοκληρωμένου σχεδιασμού BIM modeling και να αποδεχτούν τα οφέλη της στην συνεργατικότητα μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων (αρχιτέκτονα, δομοστατικού, μηχανολόγου, ενεργειακός επιθεωρητής κτλ).
Να συγκρίνουν την διαδικασία BIM (δεν είναι απλώς ένα εργαλείο 3D) έναντι των κλασικών σχεδιαστικών λύσεων σε υπολογιστή CAD και να αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματά της εφαρμογής της.
Να σχεδιάζουν ταχύτατα ένα ολοκληρωμένο κτιριακό μοντέλο σε Revit από το οποίο θα προκύψουν όλα τα απαραίτητα σχέδια.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από Autodesk Authorized Intructor με 10 ετή εμπειρία. revit-structure-certified-professional_small 125x125

Πρόκειται για πιστοποιημένο εισηγητή σεμιναρίων Revit Architecture (&Structure), AutoCAD (&Architecture). Autodesk Certified Professional 2009 & 2013 (https://goo.gl/PqaTVm), εγκριθείς από ΟΑΕΔ με κωδικό ΛΑΕΚ.

Υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (online παρακολούθησης) χωρίς έξτρα κόστος με

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210 7488 848
και στο email: info@bessa-s.com


Παρακάτω αναλύεται η ύλη του σεμιναρίου.

Βασική δομή ύλης

 • Βασικές αρχές Revit Architecture
 • Βασικές αρχές σχεδίασης με χρήση έτοιμων families
 • Modifiers (trim, extend κλπ)
 • Βασικές αρχές των απόψεων (views)
 • Βασικές αρχές σχεδίασης με χρήση έτοιμων system families & χρήση παραμέτρων (τοίχοι, δάπεδα, στέγες, σκάλες)
 • Βασικές αρχές σχεδίασης με τη χρήση έτοιμων loadable families & χρήση παραμέτρων (πόρτες, παράθυρα, αντικείμενα)
 • Βασικές αρχές τεκμηρίωσης (διαστάσεις, σύμβολα)
 • Σχεδίαση μη τυπικών στοιχείων (model in-place)
 • Structure σε αρχιτεκτονικό επίπεδο
 • Διαμόρφωση εδάφους
 • Τεκμηρίωση, εμφάνιση και επεξεργασία views για χρήση σε εκτυπώσεις
 • Προετοιμασία εκτυπώσεων
 • Αξιολόγηση
 • Δημιουργία προοπτικού & walkthrough
 • Εξαγωγή δεδομένων
 • Τεστ πολλαπλών επιλογών

 


Αναλυτική δομή ύλης

Η ύλη οργανώνεται σε εννέα μαθήματα 4 ωρών. Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 36 ώρες.

 

Μάθημα 1ο

Γνωριμία – BIM Modeling – Revit User Interface – Βασικές αρχές σχεδίασης – Γραμμές – Levels – Grids – Walls – Βασικές εντολές – Wall modifiers

Μάθημα 2ο

Wall Joins – Modify commands (Split) – Trim/Extend – Floors – Slope Arrow- View Range – Ceilings – Roofs by footprint – Attach Walls

Μάθημα 3ο

Work Plane – Roof by extrusion – Selection Toggles – Select elements by face- Flatroofs – Openings – Roof Dormer – Type Properties Custom Walls – Materials

Μάθημα 4ο

Stairs- Σκάλες by sketch – Stairs by conmponent – Multistory staircase – Calculation Rules- Edit Stair Type – Terminate with tread- Railings –  Railing Extensions – Ramps

Μάθημα 5ο

Loadable Families – Doors – Windows – Components – Autodesk Seek – Array- In-place Components

Μάθημα 6ο

Toposurface – Building Pad- Subregion – Plants – Link CAD/Import CAD – Create from Import (Select Import Instance, Specify Points file) – North

Μάθημα 7ο

Text – Model Text – Dimension – Dim override with numbers – Lineweights, Linestyles, Objest Styles- (TL) – Hide/Reveal, Visibility/Graphics – Override Graphics in View- Override Graphics by element- Duplicate views- Εκτυπώσεις – Sheets – Crop region – Scope Box – Callout Sketch – Guide Grid- Linework tool

Μάθημα 8ο

Print Window – Πινακίδα σε δικό μου family (.rfa) – Export – Autodesk Design Review

Μάθημα 9ο

Revit Structure σε Αρχ/κό Επίπεδο – Structural Columns, Beams, Beam System, Floors, Walls, Brace – Foundations (Wall, Isolated, Pier, Strip & Spread Footings), Truss, Beam projections – Graphic display  options – Solar study- Camera – Walkthrough – Animation – Displace Elements – Selection Box, Επανάληψη- Απορίες

WHY REVIT ARCHITECTURE
Το Autodesk Revit Architecture είναι ένα αρχιτεκτονικό πρόγραμμα BIM προσανατολισμένο στον κτιριακό σχεδιασμό. Θα σας βοηθήσει να μοντελοποιήσετε μία κατασκευή πάρα πολύ γρήγορα και με μεγάλη επιμέλεια στις λεπτομέρειες.

Το BIM αναφέρεται στις λέξεις Building Information Modelling και είναι μία διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης δεδομένων του κτιρίου κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πως παράγει ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο όμως είναι κάτι παραπάνω από απλή γεωμετρία με χρήση υλικών για την παραγωγή φωτορεαλιστικών σχεδίων. Το BIM αναφέρεται εξ’ ολοκλήρου σε κτίρια και αποτελεί μία αναπαράσταση του πραγματικού κτιρίου και των δομικών στοιχείων που το απαρτίζουν.

Το τρισδιάστατο μοντέλο εκτός από τη γεωμετρία του κτηρίου περιλαμβάνει γεωγραφικές πληροφορίες και κλιματικά δεδομένα ανά περιοχή και μας βοηθά να δούμε πως αντιδρά το κτίριο με το περιβάλλον πολύ πριν την κατασκευή του. Το κάθε δομικό στοιχείο,συμπεριλαμβάνει τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με υλικά από τα οποία αποτελούνται, τις ιδιότητές τους (φυσικές, θερμικές). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία οργανωμένη βάση δεδομένων σχετικά με το κτίριο. Αναλόγως με την μελέτη που θέλουμε να εκπονήσουμε, οργανώνουμε και την αντίστοιχη συλλογή πληροφοριών ή προμετρήσεων που μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε εικόνα, για ποσότητες και κρυφά κόστη ακόμα και σε πολύ αρχικό στάδιο του σχεδιασμού. Πάμε να δούμε όμως τις δυνατότητες του Revit Architecture μία προς μία.

Πρώτα απ’ όλα η κυριότερη χρήση του προγράμματος γίνεται για την παραγωγή τρισδιάστατων σχεδίων, τρισδιάστατου μοντέλου το οποίο έχει σαν στόχο την οπτικοποίηση του πραγματικού κτιρίου. Οπτικοποιήστε το χώρο σε οποιοδήποτε στάδιο της σχεδιαστικής διαδικασίας, αναπαράγωντας εύκολα και γρήγορα ορθογραφικές ή προοπτικές απόψεις από οποιαδήποτε γωνία του μοντέλου. Δημιουργείστε exploded views και 3D λεπτομέρειες πιο εύκολα και πιο γρήγορα από ποτέ. Βελτιώστε την κατανόηση του κτιρίου και των χώρων του και επικοινωνήστε τις ιδέες του σχεδιασμού στους πελάτες με μεγαλύτερη σαφήνεια και αποτελεσματικότητα μέσω της χρήσης του εργαλείου walk through. Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να περιηγηθείτε στο μοντέλο σας γρήγορα και εύκολα, δημιουργώντας animations τα οποία βασίζονται σε μία κάμερα που κινείται κατά μήκος μιας διαδρομής. Παράλληλα, μπορείτε να παράγετε ταινίες ηλιασμού βασισμένες στην πραγματική γεωγραφική θέση του έργου για τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής. Μέσω του στερεογραφικού διαγράμματος του ηλίου, μπορείτε να ανακαλύψετε την φαινομενική τροχιά του, και να δείτε ποιες είναι οι ανάγκες του κτιρίου, για σκίαση ή φωτισμό, αναλόγως τον μήνα και την ώρα του έτους. Πραγματοποιείστε μελέτη ηλιασμού με φωτοσκιάσεις του κτιρίου, ανά μήνα, ανά ώρα, καθώς επίσης ενεργοποιήστε τις σκιές του τρισδιάστατου μοντέλου και των δισδιάστατων απόψεων για οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Όλες οι πληροφορίες για τον σχεδιασμό αποθηκεύονται σε μία ενιαία βάση δεδομένων η οποία είναι συντονισμένη, οπότε το κτίριο αντιμετωπίζεται ενιαία. Με άλλα λόγια  εκτός από τις κατόψεις, έχετε πλήρη εποπτεία στο τρισδιάστατο μοντέλο, τις όψεις και τις τομές. Οποιαδήποτε τροποποίηση γίνει οπουδήποτε, λαμβάνεται υπόψιν σε πραγματικό χρόνο, σε όλο το μοντέλο συνολικά.

Κατ’ επέκταση οι αλλαγές που γίνονται σε μία άποψη ενημερώνουν όλες τις άλλες, συμπεριλαμβανομένων των κατόψεων, των τομών, των όψεων, των τρισδιάστατων μοντέλων και των προμετρήσεων των υλικών. Αναθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενημερώνονται αυτόματα σε κάθε άποψη βοηθώντας σας, να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.

Δημιουργείστε φωτορεαλιστικές αποδόσεις μέσα στο Revit Architecture, απευθείας στο περιβάλλον σχεδίασης του Revit σας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε συναρπαστικά προοπτικά με άριστη φωτορεαλιστική απόδοση και σε συγκριτικά πολύ λιγότερο χρόνο απ’ ότι σε άλλα προγράμματα. Ουσιαστικά χρησιμοποιείται η μηχανή και τα υλικά του mental ray renderer στο πολύ φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον του Revit Architecture. Τα εργαλεία φωτορεαλισμού του Revit είναι εύκολα στην χρήση και δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να παραχθούν εντυπωσιακά αποτελέσματα, απλά ορίζετε τις ρυθμίσεις του ήλιου και προσθέτετε τεχνητό φωτισμό, με μία φωτομετρική πηγή που χρησιμοποιεί πραγματικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για τον τεχνητό φωτισμό, τα αντίστοιχα IES φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να έχετε πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα.

Το Revit Architecture διαχειρίζεται αυτόματα επαναληπτικές αλλαγές στο μοντέλο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεκμηρίωσής του. Με αυτόν τον τρόπο σας βοηθάει να διατηρήσετε μια συνεκτική αναπαράσταση του κτιρίου. Κατασκευαστικά σχέδια που προέρχονται από το μοντέλο είναι υψηλότερης ποιότητας ελαχιστοποιώντας τον χρόνο που θα καταναλώνατε για την διόρθωσή τους χειροκίνητα. Επενδύστε περισσότερο χρόνο στον σχεδιασμό γνωρίζοντας ότι η τεκμηρίωση ενημερώνεται αυτόματα. Επίσης, τα αντικείμενα σχεδιάζονται με τα σωστά πάχη γραμμών και hatch patterns τα οποία τροποποιούνται αναλόγως την κλίμακα επιλογής εκτύπωσης. Αυτοματοποιείστε την δημιουργία των πινάκων με πληροφορίες για τα δομικά στοιχεία του κτηρίου  έτσι ώστε να προβλέψετε κρυφά έξοδα και ακριβείς ποσότητες. Εφόσον οι προμετρήσεις παράγονται απευθείας από το μοντέλο παρέχουν σφαιρική εικόνα για το τελικό κτήριο. Αλλαγές μέσα στους πίνακες προμετρήσεων αντικατοπτρίζονται αυτόματα σε όλες τις άλλες απόψεις του μοντέλου, όπως κατόψεις, τομές και όψεις, αλλά και αντίστροφα.

Έξυπνα αντικείμενα, το Revit χρησιμοποιεί τις οικογένειες (Families) ως βάση για την αναπαράσταση όλων των οικοδομικών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των επίπλων, πορτών, παραθύρων, τοίχων και πολλών άλλων. Η λογική των Families είναι παρόμοια με αυτή των τρισδιάστατων και δισδιάστατων Block, με διαφορά ότι κατά τον σχεδιασμό τους μπορείτε να εισάγετε περιορισμόυς, όσον αφορά το ύψος, το πλάτος, το κόστος και τα υλικά των αντικειμένων, μετρατέποντάς τα σε παραμετρικά στοιχεία. Το περιβάλλον σχεδίασης των οικογενειών προσφέρει πολλές δυνατότητες έτσι ώστε να δημιουργήσετε το κατάλληλο αντικείμενο σύμφωνα με τις προδιαφραφές που το έχετε σχεδιάσει, χωρίς να έχετε ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού.

Τα έξυπνα κατασκευαστικά στοιχεία του Revit, όπως οι πόρτες, τα παράθυρα, οι τοίχοι, και τα υποστηλώματα, αντιλαμβάνονται και αντιδρούν στο περιβάλλον τους. Αυτό επιταχύνει τη εργασία, καθιστά τη διαχείρηση της μελέτης ευκολότερη και επιτρέπει σε εσάς, να κατασκευάζετε αντί απλά να σχεδιάζετε.

Συνδεσιμότητα με άλλα προγράμματα. Η τεχνολογία του Revit κάνει εύκολα το μοίρασμα μιας μελέτης μεταξύ των συνεργατών. Το Autodesk Revit Architecture είναι απόλυτα συμβατό με το Autodesk Revit Structure, στο οποίο πραγματοποιεί η στατική μελέτη του κτηρίου, το Autodesk Revit EMP στο οποίο πραγματοποιείται η μηχανολογική μελέτη του κτηρίου και αυτό δημιουργεί μια ενιαία πλατφόρμα που συνδέει διάφορους επιστήμονες. Επίσης, δημιουργεί στα υποδειγματικά σχέδια στη μορφή αρχείων .dwg. Το Revit Architecture βοηθά στην εξαγωγή των στοιχείων, στα κατάλληλα layers με σωστές γραμμές γραμματοσειρές έτσι ώστε να επιταχύνετε τη διαδικασία σχεδιασμού και τεκμηρίωσης μέσα στο πρόγραμμα του AutoCAD. Επίσης γίνεται απόλυτα συμβατή εξαγωγή του Revit μοντέλου στο 3DsMax όπου μεταφέρονται μέχρι και τα υλικά και και ο ήλιο ς που έχω εισάγει το Revit εφόσον θα πραγματοποιήσω φωτορεαλισμό με τον Mental Ray Renderer μέσα στο 3DsMax.

Το Revit λοιπόν είναι ένα λογισμικό με δυναμική μοντελοποίηση του κτιρίου που μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα στον σχεδιασμό των κτηρίων και των κατασκευών βοηθώντας τους επαγγελματίες να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν αλλά και να διατηρήσουν υψηλότερη ποιότητα παράγοντας ενεργειακά αποδοτικά κτήρια.