Energy Analysis
Στον Γ’ Κύκλο του “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”, ο οποίος ονομάζεται πλέον ονομάζεται “Εξοικονομώ – Αυτονομώ” στη νέα προσέγγιση του προγράμματος ενισχύεται ο προσανατολισμός στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλ. στην εξοικονομούμενη ενέργεια. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα (ή πολυκατοικίες που διαθέτουν ΑΦΜ και IBAN)που:

α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του παρακάτω Πίνακα

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
γενικές προϋποθέσεις:
 Υφίσταται νόμιμα.
 Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
 Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 Είναι ηλεκτροδοτούμενο
 Να μην έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν
 Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ (από Δ που ήταν στους προηγούμενους κύκλους).

Δυνατότητα πολλών αιτήσεων ανά ωφελούμενο για διαφορετικές κατοικίες δίχως να υπερβαίνει τις 100.000€ συνολικής ενίσχυσης.
Η αίτηση θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αναβάθμισης κατά τρεις(3) ενεργειακές κατηγορίες. Σημειώνεται ότι η κάλυψη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου και του στόχου για τη χορήγηση ενεργειακού premium, πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να προσμετράται η επιρροή από τυχόν τοποθέτηση Φωτοβολταϊκού σταθμού.
Για αιτήσεις πολυκατοικίας τύπου Β, δεν ελέγχεται η κάλυψη του ενεργειακού στόχου και το ποσοστό επιχορήγησης είναι ανεξάρτητο από το εισόδημα των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας θα πρέπει η πολυκατοικία να διαθέτει ΑΦΜ και τραπεζικό λογαριασμό IBAN.

Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020-08-04 133525

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλ.»του εκκαθαριστικού σημειώματοςδήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς.
Για το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου, στη βάση σχετικού αιτήματος του Ωφελούμενου.

Ο ανώτατος προϋπολογισμός επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,2€ επί το σύνολο της ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας(kWh) όπως προκύπτει από το Α’ ΠΕΑ. (ελέγχεται εκ νέου κατά την υποβολή του Β’ΠΕΑ)
Μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 48.500 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή. Ιεραρχημένες σύμφωνα με το ενεργειακό τους όφελος, επιδοτούνται εργασίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Θερμοκάλυψη κελύφους (θερμομόνωση δώματος – pilotis – θερμοπρόσοψη τοίχων)
2. Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης (Φυσικό Αέριο, Υγραέριο, αντλίες θερμότητας κλπ)
3. Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης με χρήση ΑΠΕ (ηλιακοί, ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας)
4. Κλιματιστικές μονάδες (air-conditioning)
5. Αντικατάσταση κουφωμάτων
6. Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού συστήματος θέρμανσης  (έξυπνοι θερμοστάτες για απομακρυσμένο έλεγχο)
7. Τέντες – συστήματα σκίασης
8. Ενεργειακό τζάκι – σόμπα (εκτός νομού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
9. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με Net Metering (μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε κατηγορία τουλάχιστον Β+)
10. Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για φωτοβολταϊκά (ως συμπληρωματική παρέμβαση του ανωτέρω Φ/Β σταθμού)
11. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (σταθμοί φόρτισης)
12. Έξυπνα συστήματα [Smart Home] (π.χ. έξυπνος φωτισμός, έξυπνοι θερμοστάτες για διαχείριση συστήματος ψύξης / θέρμανσης, έξυπνοι αισθητήρες για απομακρυσμένο έλεγχο κλπ)

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)
1) Αναβάθμιση ανελκυστήρα μέσω εγκατάστασης inverter προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος
2) Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού (π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, αντικατάσταση συστήματος χρονισμού με έξυπνο σύστημα διαχείρισης αναλόγως αν είναι ημέρα ή νύκτα, φωτεινότητας, σημείο εισόδου/εξόδου και αντικατάσταση του κυκλώματος ενεργοποίησης με αυτοματισμό με αισθητήρες κίνησης κλπ)

Οι κατηγορίες δαπανών, οι υποκατηγορίες τους καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας Παρεμβάσεων

Σας ενημερώνουμε πως το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” για την Αττική αναμένεται να ξεκινήσει στις 02/11/2020.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτηση σας στο σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την ένταξή σας στο πρόγραμμα είναι να μας προσκομίσετε τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να έχουμε εγκαίρως στο φάκελο της μελέτης μας.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μας προσκομίσετε:

 •  Φορολογικά: Ε1, Ε9, ΕΝΦΙΑ, Εκκαθαριστικό και για ορισμένες περιπτώσεις το Ε2
 •  Πολεοδομικά: Οικοδομική άδεια, Κάτοψη κατοικίας, Νομιμοποιήσεις (αν υπάρχουν)
 •  Κτηματολόγιο και συμβόλαιο ιδιοκτησίας
 •  Ταυτότητα
 •  Πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος

Αναλυτικότερα και για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. νεοαποκτηθέν ακίνητο κλπ) υπάρχουν και κάποια ακόμη δικαιολογητικά που θα χρειαστούν, τα οποία αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Ονοματεπώνυμο αιτούντος (συγκύριος με τα χαμηλότερα εισοδήματα)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας του αιτούντος. Εναλλακτικά διαβατήριο αιτούντος.
  • Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντος
  • Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
  • Κωδικούς της εφαρμογής TAXISnet του αιτούντος
  • Ποιο email θέλετε να δηλώσουμε στην αίτηση; (Σε αυτό το email πρέπει να έχουμε πρόσβαση την ημέρα που θα ανοίξει το σύστημα για την αίτηση)
  • Ποιά είναι η οικογενειακή Κατάσταση του Αιτούντος (έγγαμος/άγαμος/χήρος/μονογονεϊκή οικογένεια/αριθμός τέκνων κτλ)
  • Να αποφασίσετε εάν θέλετε δάνειο.
  • Με με ποια Τράπεζα θα συνεργαστείτε (ακόμα και για την περίπτωση που δεν θα θέλετε δάνειο) και
  • Ποιο συγκεκριμένα θα είναι το συνεργαζόμενο υποκατάστημα της τράπεζας που προτιμάτε ;
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
  • Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) (Περιουσιολόγιο), με ορθή αναγραφή των τετραγωνικών, του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος δικαιώματος, και το είδος ακινήτου.
  • Χρειαζόμαστε και τα Ε9 από όλους τους συγκύριους του ακινήτου.
  • Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία με ορθή αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
  • Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος
  • Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν, απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως κατοικία.
  • Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο, τα δύο παραπάνω πιστοποιητικά, μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.
  • Σε περίπτωση συζύγων ή εξαρτώμενων τέκνων που υποβάλλουν ξεχωριστά φορολογική δήλωση χρειαζόμαστε και το δικό τους Εκκαθαριστικό
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
  • Αριθμός Οικοδομικής Αδείας
  • Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
  • Οποιοδήποτε άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο του ακινήτου (π.χ. νομιμοποιήσεις, τακτοποιήσεις, ΕΕΜΚ)
  • Κατόψεις της Οικοδομικής Άδειας
  • Τομές της Οικοδομικής Άδειας
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα της Οικοδομικής Άδειας και
  • Διάγραμμα Κάλυψης της Οικοδομικής Άδειας
  • Κατόψεις της πραγματικής κατάστασης
  • Τομές της πραγματικής κατάστασης
 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  • Τίτλοι Ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, , )
  • Πιστοποιητικό Μεταγραφής του Τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο ή Πιστοποιητικό Καταχώρησης του στα Κτηματολογικά Φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου
  • Σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών σε περίπτωση πολυκατοικίας
  • Κανονισμός πολυκατοικίας εάν υπάρχει
  • Χαρτιά Κτηματολογίου
  • Αριθμός Κ.Α.Ε.Κ. (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  • Διεύθυνση ακινήτου που χρησιμοποιείται σαν κύρια κατοικία και για το οποίο θα κάνουμε αίτηση στο Εξοικονομώ
  • Πρόσφατοι εκκαθαριστικοί Λογαριασμοί ΔΕΗ
  • Σε περίπτωση που η διεύθυνση του ακινήτου δεν ταυτίζεται σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, έντυπο οικοδομικής αδείας) θα πρέπει να ζητήσετε σχετική βεβαίωση αρίθμησης οδού από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου
  • Πρόσφατες Αποδείξεις Κοινοχρήστων (εάν υπάρχουν κοινόχρηστα)
  • Λογαριασμός Φυσικού αερίου (εάν υπάρχει)
  • Φύλλο Ελέγχου Λέβητα (υποχρεωτικό εάν υπάρχει λέβητας)
  • Φύλλο ελέγχου κλιματιστικών (εάν υπάρχει)
  • Φύλλο ελέγχου ηλιακού συλλέκτη (εάν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας θα πρέπει η πολυκατοικία να διαθέτει
  • ΑΦΜ και
  • τραπεζικό λογαριασμό IBAN
  • Σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών
  • Κανονισμός πολυκατοικίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ_v6 Αθήνα double-pp1